Itinatanghal sa bulwagang ito ang pinaka-kilalang mga larawan sa bansa, ang Spoliarium ni Juan Luna y Novicio (1857-1899). Sa harap nito ang  El Asesinato del Gobernador Bustamante (The Assassination of Governor Bustamante), ang pinakamalaking likha ng isa pang Pilipinong dakilang pintor, si Felix Resurrección Hildago (1855-1913), kasabayan at kaibigan ni Luna.


This hall houses one of the country’s most well-known paintings, the Spoliarium by Juan Luna y Novicio (1857-1899). Across it is El Asesinato del Gobernador Bustamante (The Assassination of Governor Bustamante), the most extensive work by another Filipino master painter, Felix Resurrección Hildago (1855-1913), Luna’s contemporary and friend.