Tampok sa bulwagang ito ang Pagpupunyagi ng mga Pilipino sa Daloy ng Kasaysayan, kilala rin bilang Kasaysayan ng Maynila, ang napakalaking serye ng mga ipinintang larawan ng Pambansang Alagad ng Sining na si Carlos “Botong” V. Francisco (1912-1969) ay kinomisyon ni Alkalde Antonio J. Villegas noong 1968  para sa Munisipyo ng Lungsod ng Maynila.


This hall features the Filipino Struggles Through History, also known as History of Manila, the monumental series of paintings by National Artist Carlos “Botong” V. Francisco (1912-1969) commissioned in 1968 for the Manila City Hall by Mayor Antonio J. Villegas.