Ipinapakita rito ang mga ipinintang larawan ng mga alagad ng sining mula sa klasikal na realistang paaralan, mula 1903 hanggang 1960s. Ang kalakarang ito ganap na pinangibabawan ng Pambansang Alagad ng Sining na si Fernando Amorsolo (1892-1972), na ang impluwensya ay patuloy na laganap. Kasama rin ang mga likha ng mga nanguna at bantog na mga alagad ng sining nang panahong iyon, tulad nina Fabian de la Rosa (1869-1937), Jorge Pineda (1879-1946), Ramon Peralta (1877-1940), Irineo Miranda (1896-1964), Pablo Amorsolo (1898-1945), Crispin Lopez (1903-1985), Pedro Coniconde (1901-1974), at Romeo Enriquez (1920-walang datos).  Kasama ang mga likha ng mga sumunod na mga alagad ng sining na kabilang sa “Amorsolo School.”


Displayed here are works of portraiture by artists of the classical realist school, dating from 1903 to 1960s. This was a medium that was wholly dominated by National Artist Fernando Amorsolo (1892-1972), whose influence continues to be widespread. Also included are the works of pioneers and prolific artists of the period, such as Fabian de la Rosa (1869-1937), Jorge Pineda (1879-1946), Ramon Peralta (1877-1940), Ireneo Miranda (1896-1964), Pablo Amorsolo (1898-1945), Crispin Lopez (1903-1985), Pedro Coniconde (1901-1974), and Romeo Enriquez (1920-data unavailable), together with the works of younger artists who would be counted as belonging to the “Amorsolo School”.