Bulwagan ng mga Pinta ng Los dos Pintores Juan Luna at Felix R. Hidalgo

Tampok sa bulwagang ito ang mga likha at mga pag-aaral sa oleo ni Juan Luna (1857-1899) ipinagkaloob sa Far East Bank and Trust Company matapos makuha ang mga ito mula kay Grace Luna de San Pedro, biyuda ng anak na arkitekto ni Juan Luna na si Andres. Ang mga likhang ito ay itinatanghal kasama ang mga likha ng kasabayan at kaibigan ni Luna, si Felix Resurrección Hidalgo (1855-1913).


Gallery of Paintings of Los dos Pintores Juan Luna and Felix R. Hidalgo

This gallery features major works and oil studies by Juan Luna (1857-1899) donated by the Far East Bank and Trust Company after being acquired from Grace Luna de San Pedro, the widow of Juan Luna’s architect son, Andres. These works are exhibited with works by Luna’s contemporary and friend, Felix Resurrección Hidalgo (1855-1913).