Tinatanghal sa pasilyo na ito ang anim na likhang-sining ng  HOCUS na kumakatawan sa pinagsamang apelyido nina Saul HOfileña at Guy CUStodio. Ang mga ipinintang larawan ay naging bahagi ng Pambansang Koleksyon ng Sining noong 2018. Tampok din sa pasilyo na ito ang dalawang iskultura nina Harry Richardson at Felix Santiago.


This hallway gallery features six paintings of HOCUS which represents the combined surnames of Saul HOfileña and Guy CUStodio. These paintings became part of the National Fine Arts Collection in 2018. Also exhibited in this hallway are two sculptures of Harry Richardson and Felix Santiago.