Bulwagan ng mga Ipinintang Larawan sa Kolonyal na Tradisyon ng Pilipinas

Tampok sa bulwagang ito ang mga ipinintang nagbibigay ng paglalawawan sa sarili, hangarin, at pagkakatulad, na bukod sa iba pang mga kagustuhan, ay pagpapakita ng katangian ng mga ipinintang larawan ng ika-19 na siglo na matatagpuan sa Pilipinas.


Gallery of Paintings of the Philippine Colonial Tradition of Portraiture

This gallery features paintings that convey self-representation, aspiration, and likeness, among other desires and projections that characterize 19th century portraits found in the Philippines.