Mga Haligi ng Modernismo sa Pilipinas

Ang pasilyong ito ay nagpapakita ng mga likhang abstrakto mula 1960s hanggang 1980s ng mga sumusunod na tampok na artista ng sining mula sa Pambansang Koleksiyon ng Sining.


Pillars of Philippine Modernism

This hallway gallery showcases abstract works from the 1960s to 1980s by the following featured artists from the National Fine Arts Collection.

Mike Aquino (b. 1955)
Jose Ayala (b. 1932)
Norberto Carating (b. 1948)
Ramon Doplon (b. 1953)
Edgar Talusan Fernandez (b. 1955)
Noel Manalo (b. 1939)
Jaime Montero (data unavailable)     
Romulo Olazo (1934-2015)
Cenon Rivera (1922-1998)
Nena Saguil (1914-1994)
Roy Veneracion (b.1947)
Philip Victor (1944-2006)
Nestor Vinluan (b. 1949)