Mga Haligi ng Modernismo sa Pilipinas

Ang pasilyong ito ay nagpapakita ng mga likhang abstrakto mula 1960s hanggang 1980s ng mga sumusunod na tampok na artista ng sining mula sa Pambansang Koleksiyon ng Sining.


Pillars of Philippine Modernism

This hallway gallery showcases abstract works from the 1960s to 1980s by the following featured artists from the National Fine Arts Collection.

Lee Aguinaldo (1933-2007)
Augusto Albor (b. 1948)
Roberto Chabet (1937-2013)
Edgar Doctor (b. 1941)
Danilo Garcia (b. 1947)
Romeo Gutierrez (b. 1945)
Raul Isidro (b. 1943)  
Lao Lianben (b. 1948)
Romulo Olazo (1934-2015)
Impy Pilapil (b. 1949)
Alfredo Roces (1932)
Nena Saguil (1914-1994)
Butch Soriano (data unavailable)
Ruben de Vera (b. 1942)