Mga Haligi ng Modernismo sa Pilipinas

Ang pasilyong ito ay nagpapakita ng mga likhang abstrakto mula 1960s hanggang 1980s ng mga sumusunod na tampok na artista ng sining mula sa Pambansang Koleksiyon ng Sining.


Pillars of Philippine Modernism

This hallway gallery showcases abstract works from the 1960s to 1980s by the following featured artists from the National Fine Arts Collection.

National Artist Arturo Rogerio Luz (1926-2021)
Dave Aquino (data unavailable)
Virgilio Aviado (b. 1944)
Charito Bitanga (b. 1934)
Romeo Catabay (data unavailable)
Antonio Daroy (data unavailable)
Edgar Doctor (b. 1941)
Rock Drilon (b. 1956) 
Marciano Galang (1945-2001)
Donato Hechanova (data unavailable)
Alfredo Liongoren (b. 1944)
Victor Loyola (data unavailable)
Justin Nuyda (b. 1944)
Nena Saguil (1914-1994)
Virginia Ty-Navarro (1924-1996)