Tampok sa pasilyo na ito ng mga malalaking estatwa ng mga kababaihan na inilarawan sa klasikal at relihiyosong anyo ni Isabelo Tampinco (1850-1933) na mula sa pribadong koleksyon nina Ernesto at Araceli Salas.


This hallway features life-sized statues of women rendered in classical and religious forms by Isabelo Tampinco (1850-1933) from the private collection of Ernesto and Araceli Salas.