Tampok sa pasilyong ito ang mga ipinintang larawan ng mga tanawin at ng karagatan mula sa Pambansang Koleksyon ng Sining kabilang ang mga likha ng Pambansang Alagad ng Sining na si Fernando Amorsolo (1892-1972), at mga kilalang pintor tulad nina Zosimo Dimaano (1895-1942), Jesus Encarnacion (walang datos), Ramon Peralta (1877-1940), Cesar Buenaventura (1922-1983),  Tomas Bernardo (1918-1994), Dominador Castañeda (1904-1967), Jose Pereira (1901-1967), Ricarte Puruganan (1912-1998), Miguel Galvez (1912-1989), at marami pang iba.


This hallway features paintings of landscapes and seascapes from the National Fine Arts Collection, including works by National Artist Fernando Amorsolo (1892-1972), and notable artists like Zosimo Dimaano (1895-1942), Jesus Encarnacion (data unavailable), Ramon Peralta (1877-1940), Cesar Buenaventura (1922-1983),  Tomas Bernardo (1918-1994), Dominador Castañeda (1904-1967), Jose Pereira (1901-1967), Ricarte Puruganan (1912-1998), Miguel Galvez (1912-1989), and many others.