Tampok sa pasilyong ito ang mga klasikal na iskultura ng mga kababaihan, mga plorera, at iba’t ibang mga elemento ng arkitektura nina Isabelo Tampinco (1850-1933) at ng kaniyang anak na si Vidal Tampinco (1893-1963) na mula sa pribadong koleksyon nina Ernesto at Araceli Salas, at gayundin ni Felix Santiago (1880-1956) mula sa Pambansang Koleksyon ng Sining.


This hallway features classical sculptures of female portraits, vases, and various architectural elements by Isabelo Tampinco (1850-1933) and his son, Vidal Tampinco (1893-1963) from the private collection of Ernesto and Araceli Salas, as well as Felix Santiago (1880-1956) from the National Fine Arts Collection.