Ang Pangunahing Koleksyon ng 1974 sa Sentro ng Pilipinas sa New York: Isang Pagbabalik na Pagtatanghal

Itinatanghal sa dalawang bulwagan ang 115 mula sa 120 na likhang sining na tinipon at pinagsama-sama noong 1974 ni Pambansang Alagad ng Sining Arturo Luz (b. 1926) para sa pagpapasinaya ng Sentro ng Pilipinas sa New York, USA. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang koleksyon ay pinahiram at itinanghal sa isang eksibisyon sa Pilipinas mula nang dinala ang mga sining sa PCNY. Ang eksibisyon ay tatagal hanggang Pebrero 13, 2022.


The Philippine Center New York Core Collection of 1974 – A Homecoming Exhibition

Exhibited in these two galleries are 115 out of the 120 works of art gathered and assembled in 1974 by National Artist Arturo Luz (b. 1926) for the inauguration of the Philippine Center in New York (PCNY), USA. It is the first time the collection has been loaned and exhibited in the Philippines since the paintings were brought to the PCNY. The exhibition will run until February 13, 2022.