Ang bulwagang ito ay nagbibigay pugay sa mga likha ng Pambansang Alagad ng Sining  na si Vicente S. Manansala (1910-1981). Naglalaman ito ng kaniyang mga likha mula sa Pambansang Koleksiyon ng Sining at sa koleksyong sining ng Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan (GSIS). Tampok din dito ang kaniyang mga kagamitan mula sa Koleksiyon ng Pamilyang Manansala.


This gallery pays homage to the works of National Artist for Painting Vicente S. Manansala (1910-1981). It contains his works from the National Fine Arts Collection and the Government Service Insurance System (GSIS) art collection. It also showcases the artist’s memorabilia from the Manansala Family Collection.