Tampok sa bulwagang ito ang dalawang malalaking ipinintang larawan at mga pag-aral nito sa watercolor ng Pambansang Alagad ng Sining na si Vicente S. Manansala (1910-1981) mula sa koleksyon ng Pandaigdigang Surian sa Pananaliksik sa Palay (IRRI). Ang mga larawang ito ay kinomisyon ng institusyon upang ilarawan ang buhay, trabaho, at paglilibang ng mga Pilipino na nakumpleto noong 1962. Makikita rin sa bulwagang ito ang malaking lilok gawa sa kahoy ng kilalang iskultor na si Jose P. Alcantara (1911-2005) mula sa Koleksyon ng Philam Life na dating pinalamutian ang Philam Life Theater.


This gallery features two large-scale paintings and their watercolor studies by National Artist Vicente S. Manansala (1910-1981) from the collection of the International Rice Research Institute (IRRI). These paintings were commissioned by the institute to depict Filipino life, labor, and leisure, and were completed in 1962. Also featured in this gallery is a large-scale wood relief by renowned sculptor Jose P. Alcantara (1911-2005) from the Philam Life Collection which previously adorned the Philam Life Theater.