Ang Art Protis ni Federico Aguilar Alcuaz

Tampok sa bulwagang ito ang Art Protis ng Pambansang Alagad ng Sining na si Federico Aguilar Alcuaz (1932-2011) mula sa koleksyon ng Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan (GSIS). Ang art protis o ang hindi hinabing tapiseriya ay isang natatanging proseso na nalinang sa Brno, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Republika ng Czech. Doon, nakilala ni Alcuaz ang isang Czech na alagad ng sining na nagpakilala sa kaniya sa bagong pamamaraan ng collage gamit ang tela. Ang eksibisyong ito ay nagpapakita ng kasanayan at talento ni Alcuaz sa paggamit ng dayuhang pamamaraang upang makalikha ng mga natatanging sining sa collage.


The Art Protis of Federico Aguilar Alcuaz

Featured in this gallery are National Artist Federico Aguilar Alcuaz’s (1932-2011) Art Protis from the collection of the Government Service Insurance System (GSIS). Art protis or non-woven tapestry is a unique process developed in Brno, the second biggest city in the Czech Republic. There, Alcuaz met a Czech artist who introduced him to the new textile collage technique. This exhibition shows Alcuaz’s skills and talent in using this foreign technique to create outstanding collage artworks.