Placuna placenta: Ang Kabibing Capis
at ang mga Bintana sa Katutubong Sining

Binibigyang diin ng eksibisyong ito ang Placuna placenta at ang kahalagahan nito sa sining at arkitektura ng Pilipinas. Ipinapakita rito ang ilang bahagi ng mga bintanang capis mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas at ng Simbahan ng Santa Ana, mga dokumentasyong arkitektural ng mga makasaysayang istruktura sa Maynila, at ang mga maliliit na larawang oleo sa capis ng alagad ng sining na si Gregory Halili (b. 1975).


Placuna placenta: Capis Shells and
Windows to Indigenous Artistry

This exhibition highlights Placuna placenta and its significance in Philippine art and architecture. It features parts of capis window panels from the Philippine Normal University and Santa Ana Church, architectural documentations of historical structures in Manila and miniature oil paintings on capis shells by artist Gregory Halili (b.1975).