Daan ng Krus ng isang Hindi Kilalang Bohol Master

Tampok sa bulwagang ito ang 14 na ipinintang larawan na nagpapakita ng Daan ng Krus na gawa ng isang hindi kilalang Bohol Master mula sa koleksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas.


Via Crucis of an Unknown Bohol Master

This gallery features 14 paintings depicting the Stations of the Cross by an unknown Bohol Master from the Bangko Sentral ng Pilipinas Collection.