Haligi ng Modernismo sa Pilipinas

Ang bulwagan na ito ay nagbibigay pugay sa mga larawan at guhit-kamay ng mga Pambansang Alagad ng Sining (PAS) na sina Hernando R. Ocampo (1911-1978), Ang Kiukok (1931-2005), at Benedicto “BenCab” Cabrera (b. 1942). Makikita rin dito ang dalawang ipinintang larawan mula sa seryeng Stations of the Cross ni PAS Carlos “Botong” Francisco (1912-1969). Karamihan sa mga likha dito ay natapos noong 1950s hanggang 1970s, mula sa mga unang araw ng modernismo sa Pilipinas hanggang sa rurok ng kasikatan nito.


Pillars of Philippine Modernism

This gallery pays homage to the paintings and sketches of National Artists (NA) Hernando R. Ocampo (1911-1978), Ang Kiukok (1931-2005), and Benedicto “BenCab” Cabrera (b. 1942). Also on display are two paintings from a series of the Stations of the Cross made by NA Carlos “Botong” Francisco (1912-1969). Most of these pieces were completed in the 1950s to 1970s, ranging from the early days of modernism in the Philippines to the height of its popularity.