Haligi ng Modernismo sa Pilipinas

Tampok sa bulwagang ito ang mga modernistang sining mula 1940s hanggang 1980s, kabilang ang mga gawa ng ilang Pambansang Alagad ng Sining (PAS) tulad nila Carlos “Botong” Francisco (1912-1969), Jose Joya (1931-1995), Cesar Legaspi (1917-1994), at Abdulmari Asia Imao (1936-2014). Makikita rin dito ang mga ginamit na paleta nina PAS Jose Joya at Mauro Malang Santos (1928-2017).


Pillars of Philippine Modernism

Featured in this gallery are modernist art pieces from the 1940s to 1980s, with works by a number of National Artists (NA) such as Carlos “Botong” Francisco (1912-1969), Jose Joya (1931-1995), Cesar Legaspi (1917-1994), and Abdulmari Asia Imao (1936-2014). Also displayed are palettes of NA Jose Joya and Mauro Malang Santos (1928-2017).