Ang bulwagang ito ay inilaan para sa Pag-unlad ng Medisina sa Pilipinas, isang hanay ng apat na malalaking larawang ipininta ni Pambansang Alagad ng Sining Carlos “Botong” Francisco (1912-1969). Ang mga sining na ito ay espesyal na kinomisyon para sa bulwagang pambungad ng Philippine General Hospital noong 1953. Inihayag bilang Pambansang Yamang Pangkalinangan noong 2011, ang mga mahahalagang likhang sining na ito ay ipinahiram ng Unibersidad ng Pilipinas sa Pambansang Museo upang siguruhin ang kanilang preserbasyon. Makikita rin sa bulwagang ito ang malaking relyebe gawa sa kahoy ng kilalang iskultor na si Jose P. Alcantara (1911-2005) mula sa Koleksyon ng Philam Life na dating pinalamutian ang Philam Life Theater.


This hall is dedicated to The Progress of Medicine in the Philippines, a set of four large-scale paintings by National Artist Carlos “Botong” Francisco (1912-1969). These were especially commissioned for the entrance hall of the Philippine General Hospital in 1953. Declared a National Cultural Treasure in 2011, these important works are on loan to the National Museum by the University of the Philippines to secure their preservation. Also featured in this gallery is a large-scale wood relief by renowned sculptor Jose P. Alcantara (1911-2005) from the Philam Life Collection which previously adorned the Philam Life Theater.