Relihiyosong Sining mula sa ika-17 hanggang ika-19 siglo

Ang mga likhang sining na may temang Kristiyano sa Pilipinas ay laganap noong ika-17 hanggang ika-19 na siglo kung kailan ang mga bahagi ng bansa ay nasa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Marami sa mga panrelihiyong imaheng ito ay inukit na kahoy na mga santo, at mga inukit at ipinintang larawan ng Birheng Maria at Hesu Kristo na ginawa ng hindi kilalang mga alagad ng sining.

Tampok din sa bulwagang ito ang isang Pambansang Yamang Pangkalinangan, isang retablo mula sa Simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa Dimiao, Bohol.


Religious Art from the 17th to 19th Centuries

Christian-themed art in the Philippines was prevalent in the 17th to the 19th centuries when parts of the country were under Spanish colonial rule. Many of these religious images were carved wooden santos (saints), and reliefs and paintings of the Virgin Mary and Jesus Christ made by unknown artists.

This gallery also features a National Cultural Treasure, a retablo (altarpiece) from the Church of San Nicolas de Tolentino in Dimiao, Bohol.