#TayoTayoSaNMP: Stronger @ 136

Isandaan at tatlumpu’t anim na taon na ang Pambansang Museo ng Pilipinas!

Maaalalang noong nakaraang taon ay inilipat ang araw ng pagkakatatag mula Oktubre 29, 1901 patungong Agosto 12, 1887, kung kailan itinatag ang Museo-Biblioteca de Filipinas sa bisa ng real decreto ni Reina Regente Maria Cristina ng Espanya. Ang nasabing paglilipat ay naunang pinagtibay ng Board Resolution No. 10 (2022) ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas na inilabas noong nakaraang Hulyo 2022.

Asahan ninyong patuloy kaming magsisilbing tagapangalaga ng kultura at pamanang Pilipino. Patuloy ninyo kaming samahan na tunghayan, unawain, at pahalagahan ang ating pagkakakilanlang bayan! Bukas ang museo mula Martes hanggang Linggo, ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi. LIBRE ang pagpasok!

#NationalMuseumPH