Bulwagan ng mga Ipinintang Larawan mula sa Kolonyal na Tradisyon ng Sagradong Sining ng Pilipinas

Itinatanghal sa eksibisyong ito ang mga polikromado at ipinintang larawan ng mga sinaunang relihiyosong imahe, na nilikha ng mga lokal na Pilipinong alagad ng sining at artesano, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas.


Gallery of Paintings of the Philippine Colonial Tradition of Sacred Art

This exhibition features polychromes and paintings of early religious images, interpreted by local Filipino artists and artisans, belonging to the Bangko Sentral ng Pilipinas Collection.