Isang Maharlikang Botaniko sa Pilipinas
Ang mga Guhit ni Juan de Cuéllar mula sa
Tala ng Real Jardín Botánico

Tampok sa pasilyong ito ang 50 kopya ng mga guhit ni Juan de Cuéllar mula sa Real Jardín Botánico na inilimbag noong ika-18 siglo. Ito ay inihandog ni Haring Carlos I ng Espanya kay dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang regalo sa Sambayanang Pilipino nang dumalaw ang Hari at Reyna ng Espanya sa Pilipinas mula Abril 1 hanggang 4, 1996.


A Royal Botanist in the Philippines
The Drawings of Juan de Cuéllar from the
Archives of the Real Jardín Botánico

This hallway features 50 prints of 18th century drawings by Juan de Cuéllar from the Real Jardín Botánico. These were given by King Juan Carlos I of Spain to former President Fidel V. Ramos as a gift to the Filipino People during the visit of the King and Queen of Spain to the Philippines from April 1 to 4, 1996.