Tampok sa pasilyong ito ang mga klasikal na iskultura ng mga santo at mga relihiyosong imahen nina Isabelo Tampinco (1850-1933) at ng kaniyang anak na si Vidal Tampinco (1893-1963) na mula sa pribadong koleksyon nina Ernesto at Araceli Salas, at gayundin ang mga likha ni Graciano Nepomuceno (1881-1974) mula sa Pambansang Koleksyon ng Sining.


This hallway features classical sculptures of saints and religious images by Isabelo Tampinco (1850-1933) and his son, Vidal Tampinco (1893-1963) from the private collection of Ernesto and Araceli Salas, as well as works of Graciano Nepomuceno (1881-1974) from the National Fine Arts Collection.