Ang Serye ni Manansala at Relyebe ni Alcantara mula sa Koleksiyon ng Philam Life

Ipinapakita sa bulwagang ito ang pitong malalaking ipinintang larawan ng Pambansang Alagad ng Sining na si Vicente S. Manansala (1910-1981). Ito ay kinomisyon noong 1960s ng Philippine-American General Life Insurance Company (Philam Life) para sa gusali nito sa United Nations Avenue, Ermita, Maynila. Tampok din dito ang relyebe na kahoy na may temang kanayunan ng tanyag na iskultor, Jose P. Alcantara (1911-2005), na dating pinalamutian ang Philam Life Theater.


Manansala Series and the Alcantara Reliefs from the Philam Life Collection

This hall shows seven large paintings by National Artist Vicente S. Manansala (1910-1981) commissioned in the 1960s by the Philippine-American General Life Insurance Company (Philam Life) for its building at United Nations Avenue, Ermita, Manila. Also featured here are rural-themed wood reliefs by renowned sculptor, Jose P. Alcantara (1911-2005), which previously adorned the Philam Life Theater.